മംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്‌പേസ് കീ അമര്‍ത്തുക. (Press Ctrl+g to toggle between Malayalam and English)


In case you dont get the correct word, hit backspace and several options would come